logo

Covid - 19 Tijdens uw bezoek

corona Wij maken gebruik van looproutes. Dit doen wij zodat wij de 1,5 meter regeling in acht kunnen houden.

corona Ouders/begeleiders van 18 jaar en ouder blijven zoveel mogelijk aan tafel zitten.

corona Wij vragen u alleen van de tafel op te staan in geval van:

- Aankomst of vertrek
- Drinken of eten bestellen bij de balie en afhalen, nadat u bent opgepiept, bij de daarvoor aangewezen plek
- Gebruik spelvormen
- Toilet bezoek
- Geval van nood of veiligheid

corona Er mag niet worden gewisseld van tafel en stoelen.

De tafels en stoelen mogen niet door de gasten worden verschoven of anders worden ingedeeld, dit wordt niet geaccepteerd! Dit hebben wij om onnodige kruislijnen en drukte in de ruimte te voorkomen.

corona Spelen in het speelparadijs

Kinderen mogen in alle klim en speeltoestellen spelen.

corona Ouders/begeleiders van 18 jaar en ouder mogen niet mee in de speelkooien, dus ook niet in de voetbalkooi en op de boulderwand.

corona De kinderen spelen in alle gevallen alleen.

Het is niet mogelijk uw kind te begeleiden op de speeltoestellen, dit is uitgezonderd van noodsituaties of veiligheid.

corona Gebruik diverse spelvormen

Ouders/begeleiders van 18 jaar en ouder mogen wel gebruik maken van de diverse spelvormen zoals airhockey, glow in the dark golf binnen, midgetgolf buiten, poolbiljart, tafeltennis enz. U dient zelf uw spelmaterialen en uw handen te desinfecteren met het door ons verstrekte desinfectiemateriaal en spelmateriaal dat tezamen tegen  € 5,00 borg bij ons te krijgen is.

corona Eénrichtingsverkeer

Wij hebben normaal twee toegangen om naar de buitenspeeltuin/kinderboerderij/midgetgolf en buitenterras te gaan. Eén toegang wordt nu gebruikt als ingang en de andere als uitgang zodat hier geen kruislijnen plaats vinden. Dus éénrichtingsverkeer. Dit wordt op de grond aangegeven.

corona 1,5 meter afstand

Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
Uitzondering op de 1,5 meter voorwaarde zijn;
- gezamenlijke huishoudingen, kinderen tot 18 jaar en hulpbehoevenden met begeleiders.
- Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd door de eigenaar, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten.

De zitplaatsen zijn zo ingedeeld dat 1,5 meter afstand tussen de gezinnen gewaarborgd blijft.

Voor de kinderen tot 18 jaar geldt de 1,5 meter maatregel onderling niet.

Van de ouders/begeleiders van 18 jaar en ouder wordt door ons verwacht dat men 1,5 meter afstand houdt van de kinderen die niet bij het eigen gezin horen.

Ouders/begeleiders worden geacht om zich aan de regels te houden en zonder discussie de aanwijzingen van ons personeel op te volgen.

Bij het niet nakomen van onze regels, aanwijzingen of opmerkingen zal zonder pardon de toegang ontzegd worden.
We rekenen erop dat men zijn eigen gezonde verstand gebruikt.

indoor speeltuin
GeenFamilieAfstand