facebook twitter

Spelregels

Om verantwoord en veilig met veel kinderen tegelijk te spelen bij Cowboy & Indianen Speelreservaat hebben we enkele huisregels opgesteld.
Wij zien erop toe dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren en naleven.

1. Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer ouderen (18 jaar of ouder), die toezicht dienen te houden en die voor hen verantwoordelijkheid dragen!

2. Het is dan ook ten strengste verboden uw kinderen zonder toezicht van een toezichthouder van 18 jaar of ouder achter te laten bij Cowboy & Indianen Speelreservaat!

3. Huisdieren worden niet toegelaten!

4. Het is verboden om met schoenen de speelruimtes te betreden. Dit geldt ook voor de ouders!

5. Roken is in Cowboy & Indianen Speelreservaat niet toegestaan!

6. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf bij Cowboy & Indianen Speelreservaat. Dit geldt ook voor kinderfeestjes en andere arrangementen!

7. In verband met de veiligheid en hygiŽne mogen kinderen geen kauwgom eten in Cowboy & Indianen Speelreservaat!

8. Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel!

9. Cowboy & Indianen Speelreservaat heeft altijd het recht om personen die zich niet willen houden aan de huisregels of zich misdragen de toegang te weigeren of te ontzeggen!

10. Het spelen bij Cowboy & Indianen Speelreservaat gebeurt altijd op eigen risico. De directie van Cowboy & Indianen Speelreservaat is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel en/of diefstal welke tijdens het spelen is ontstaan!

11. Wij adviseren dat de kinderen hun sokken aanhouden tijdens het spelen ivm hygiene en veiligheid!

© 2017 Cowboy en Indianen Speelreservaat | contact | linken |